Telenet DNS Servers

Even een post die alleen voor de Belgen onder ons bedoeld is, en meer bepaald de Telenet klanten.   Wie zelf een DNS server wil instellen (bijvoorbeeld als “doorstuurserver in een Windows Server), kan / moet gebruik maken van de volgende DNS servers:

  • 195.130.130.11 (Roeselare)
  • 195.130.130.139 (Hasselt)
  • 195.130.131.11 (Mechelen)

Als hoofdserver moet de DNS-server gekozen die het dichtstbij ligt; de secundaire server staat vrij.  Telenet raad het zijn klanten af zelf DNS-servers in te stellen, en doet er dan ook alles aan om zijn DNS-servers zo ver mogelijk weg te stoppen op zijn site.  Klantvriendelijkheid ten top?

Discover more from PowerUser Guide

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading